O Fundacji Nasze Działania Bees & Flowers Statut Fundacji Komu Pomagamy Chcę Pomóc Kontakt

W roku 2020

Fundacja APIKULTURA otrzymała w sumie 3 dotacje na realizację zajęć pszczelarskich dla osób z Gminy i Powiatu Wadowice. Dotacji udzieliły nam takie instytucje jak Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Urząd Miasta i Gminy Wadowice oraz Burmistrz Miasta Wadowice Pan Bartosz Kaliński. W programie dotacyjnym "Pszczelarstwo, jako element lokalnej kultury Beskidów” sygnowanym przez Urząd Starostwa uzyskaliśmy możliwość z warsztatów i zajęć pszczelarskich dla seniorów czyli osób powyżej 60 lat z całego powiatu Wadowickiego.

Dotacja Urzędu Gminy w Wadowicach przeznaczona była dla seniorów z Gminy Wadowice. Trzecia dotacja przeznaczona została dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi na terenie Gminy Wadowice. Realizacja działań dotacyjnych przeprowadzona została od sierpnia do października 2020 roku.


Kluczowym założeniem programu dotacyjnego było umożliwienie w/w grupom skorzystanie z atrakcji Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa całkowicie bezpłatnie. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do realizacji programowych założeń dotacyjnych. Wsparcie było tym bardziej pomocne, zważywszy na okres pandemii oraz dodatkowych obostrzeń bezpieczeństwa.