O Fundacji Nasze Działania Bees & Flowers Statut Fundacji Komu Pomagamy Chcę Pomóc Kontakt

Komu pomagamy

Uzupełnieniem działalność Fundacji jest kwestia proekologiczna czyli organizowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska oraz promowanie zachowań proekologicznych. Skupiamy się oczywiście głównie na pszczelarstwie tym samym bardzo ważna dla Fundacji jest działalność na rzecz ochrony pszczół i innych owadów zapylających, a także przyczynianie się do zwiększania ich populacji oraz stwarzania korzystnych naturalnych warunków środowiskowych.

Wychodząc od pszczół przechodzimy oczywiście do popularyzowania i promowania zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia, w tym polskiego miodu i innych produktów pszczelich. Całość uzupełnia podejmowanie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju pszczelarstwa oraz terenów przyjaznych pszczołom pod względem zasobów wolnych od zanieczyszczeń.

Funkcjonalna realizacja powyższych elementów nie byłaby możliwa bez aktywnej integracji środowisk pszczelarskich i podnoszenia kwalifikacji pszczelarzy, tym samym organizujemy, promujemy i wspieramy dzieci, młodzież i seniorów oraz środowisko pszczelarskie. Stawiamy na aktywizację społeczną i zawodową w zakresie pszczelarstwa grup senioralnych. Naszym głównym założeniem jest również pomoc i wspieranie osób niepełnosprawnych w szczególności pszczelarzy.