O Fundacji Nasze Działania Bees & Flowers Statut Fundacji Komu Pomagamy Chcę Pomóc Kontakt
28 lutego 2019

Wsparcie pszczelarza po pożarze

Nasze działania wspierające rozpoczęliśmy od realnej pomocy dla środowiska pszczelarskiego – w pierwszej linii przekazaliśmy 30 nowoczesnej konstrukcji uli firmy Łysoń dla pszczelarza, który w pożarze wynikłym z wypalania traw stracił całą swoją pasiekę.

Do tragicznego zdarzenia doszło 28 lutego 2019 w okolicach wsi Dąbrówka w gminie Rzezawa koło Bochni. Rzeczona pasieka była głównym źródłem dochodu dla całej rodziny. Finałem akcji była realizacja materiału medialnego z powyższego wsparcia oraz emisja filmu edukacyjnego na temat zagrożeń spowodowanych wypalaniem traw.

Powyższe zdarzenia są bardzo częste. Są to sytuacje losowe ale wynikają również z niewiedzy społeczeństwa nt. optymalnego funkcjonowania środowiska naturalnego. Dlatego bardzo często wspieramy młodych pszczelarzy, którzy napotykają na swojej drodze często losowe i negatywne w skutkach zdarzenia. Zdarzają się również intencjonalne podpalenia pasiek prowadzonych przez doświadczonych pszczelarzy.