Wspieramy działania

Fundacja Apikultura prowadzi działania społeczne nastawione na edukację ekologiczną  dzieci, młodzieży, seniorów. Skupia się także na pomocy doraźnej pszczelarzom oraz pielęgnowaniu dziedzictwa narodowego związanego z regionalną kulturą pszczelarstwa.

Celem Fundacji jest wspieranie działań, które przyczynią się do wzrostu świadomości społecznej z zakresu ochrony i pomocy owadom pożytecznym takich jak pszczoła miodna.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

Jak otrzymać wsparcie krok po kroku:

  • Wszystkie wnioski przesłane na fundacja@apikultura.pl zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością nadesłania. Pierwszy etap oceny, to ocena formalna wniosku, której dokonują pracownicy Biura Fundacji. Kolejny etap to rozpatrzenie dokumentów podczas posiedzenia Zarządu Fundacji. Na rozpatrzenie decyzji Fundacja zastrzega sobie termin 14 dni roboczych.
  • Po zaakceptowaniu wniosku, Beneficjent zostaje pisemnie poinformowany o pozytywnej decyzji, a wnioskowana darowizna zostaje przekazana Beneficjentowi w sposób ustalony z pracownikami Biura Fundacji w ciągu kolejnych 30 dni roboczych.
Skip to content