Dobre wiadomości dla europejskich pszczelarzy!

30.01.2024 negocjatorzy z Parlamentu i Rady osiągnęli tymczasowe porozumienie polityczne w sprawie zaktualizowanych przepisów dotyczących składu, nazwy, etykietowania i prezentacji niektórych środków spożywczych.


Po zawarciu porozumienia sprawozdawca Alexander Bernhuber (PPE, Austria) stwierdził: „Dzisiaj jest dobry dzień na bardziej przejrzyste etykietowanie. Szczególnie cieszę się, że podjęliśmy działania mające na celu przeciwdziałanie oszustwom związanym z miodem. W przyszłości na przednich etykietach trzeba będzie wyraźnie podawać kraje pochodzenia również mieszanek miodowych. Stwierdzono także potrzebę wprowadzenia unijnego systemu identyfikowalności miodu. Inicjatywy te pozwolą lepiej informować konsumentów, a zarówno pszczelarze, jak i konsumenci będą lepiej chronieni przed sfałszowanym miodem”.
Zmiana „dyrektyw śniadaniowych” przez Parlament Europejski ma na celu pomóc konsumentom w podejmowaniu świadomych i zdrowszych decyzji dotyczących produktów rolno-spożywczych, w tym modu.


Porozumienie musi jeszcze zostać przyjęte przez Parlament i Radę, po czym nowe prawo zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Kraje UE będą miały obowiązek stosować nowe przepisy dwa lata po wejściu w życie.

Skip to content