Małopolski konkurs plastyczny "Podziękuj Pszczole"

Fundacja APIKULTURA zaprasza dzieci i młodzież do stworzenia prac plastycznych nawiązujących do hasła „Podziękuj Pszczole”. Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej Podziękuj Pszczole, która ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wiele produktów żywnościowych, ale nie tylko zawdzięczamy pracy zapylaczy.

Konkurs zorganizowany został w ramach projektu Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „MAŁOPOLSKA PSZCZOŁA” 2023.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, zamieszkujących w województwie

małopolskim.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas 1-3 SP,

II kategoria – uczniowie klas 4-8 SP,

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe.

Technika wykonania prac: Grafika, malarstwo, rysunek – format pracy: A4 (210 x 297 mm)

Nadsyłanie prac konkursowych: 17 października 2023 r. (decyduje data wpływu).

Niezrolowane prace prosimy przesyłać na adres:

Fundacja Apikultura

Pszczela 2, Klecza Dolna

34-124 Klecza Górna

Pełny regulamin TUTAJ

Skip to content