Praca pszczół inspiracją dla Artystów
– projekt „Miodem płynące”
Stanisława Bracha

 

Pszczoły są nie tylko producentem pysznego miodu, ale także odgrywają niezwykle ważną rolę w ekosystemie, pomagając roślinom rosnąć, rozmnażać się i wytwarzać pokarm. Bez nich nie byłoby owoców, warzyw ani kwiatów. Niestety, postępujące zanieczyszczenia i ingerencja człowieka w środowisko stanowią poważne zagrożenie dla pszczół, co wywołuje globalne zaniepokojenie wymieraniem tych owadów.

 

Artysta Stanisław Brach, zainspirowany pszczelimi wytworami oraz ich doskonałą geometryczną strukturą, stworzył projekt i wystawę “Miodem Płynące”, która stanowi wyraz jego zainteresowania ekologią i ochroną środowiska. Na wystawie możemy podziwiać porcelanowe odlewy, w których Brach tworzy dialog pomiędzy naturą a cywilizacją, ukazując kruchość życia pszczół oraz katastrofalny wpływ działalności człowieka na środowisko.

 

Artysta podkreśla również ważność integracji i współpracy, jakie zachodzą między pszczołami, która prowadzi do osiągania wspólnego celu bez dominacji władzy i własnych korzyści. Stanisław Brach współtworzy swoje dzieła z owadami i ukazuje ich wspólnotę, co jest ważne w kontekście ochrony przed zagrożeniami, a także solidarności.

 

Wystawa “Miodem Płynące” to nie tylko manifest artysty, ale również wyraźny sygnał do odbiorcy o zagrożeniach, jakie niesie działalność człowieka i cywilizacja. Prace Bracha ukazują zarówno piękno pszczelich wytworów, jak i zniszczenia wynikające z nieodpowiedzialnej i bezmyślnej działalności człowieka, co ma zachęcić do refleksji nad naszą relacją z naturą.

Projekt artystyczny Stanisława Bracha jest zaproszeniem do świata pszczół, który z jednej strony jawi się jako szlachetny, a z drugiej delikatny i kruchy, podobnie jak materiał, z którego został wykonany – porcelana. Prace prezentowane na wystawie to nie tylko dzieła sztuki, ale też manifest artysty, który chce przybliżyć nam świat pszczół oraz zwrócić uwagę na ich kondycję i potrzebę ochrony. Stanisław Brach poznał ten świat dzięki pracy w pasiece swojego brata i stał się jego ambasadorem w środowisku sztuki współczesnej. Poza tym prowadzi projekty edukacyjne, zachęcając dzieci i studentów do poznawania świata pszczół i dbania o nie.

 

 

Stanisław Brach

Urodzony 1972 roku w Gorlicach. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2010 roku kieruje Pracownią Ceramiki na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 2000 roku oraz Technikum Ceramicznego w Łysej Górze (1987-1993). W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Laureat nagrody Rektora ASP w Warszawie (2011), stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014) za projekt artystyczny „Dwie przestrzenie”. Finalista międzynarodowego konkursu Taiwan Ceramics Biennale 2016 oraz złotego medalu za prace Miodem płynące na 45 Apimondia 2017, International Apicultural Congress, Istambuł, Turcja.

Organizator kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, uczestnik wielu plenerów i konkursów międzynarodowych m.in. we Włoszech, Japonii i Tajwanie i 46 Apimondia 2019, International Apicultural Congress, Montreal, Kanada.

Prace w zbiorach Muzeum Rzeźby Współczesnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowego Muzeum Ceramiki w Faenza we Włoszech, New Taipei City Yingge Ceramics Museum w Tajwanie, w Pałacu Sztuki we Lwowie oraz w zbiorach prywatnych.

Skip to content