Fundacja Apikultura działa w Polsce od 2019 r. Jaka jest jej misja?

Misją fundacji Apikultura jest szerzenie wiedzy na temat pszczół, ich roli w ekosystemie oraz znaczeniu dla ludzkości. Dążymy do tego, aby ludzie zaczęli doceniać pszczoły i ich pracę oraz podejmowali działania na rzecz ochrony i poprawy warunków życia tych niezwykle ważnych owadów.

 

Jako fundacja skupiamy się na działaniach edukacyjnych i promocyjnych, organizujemy szkolenia, warsztaty, spotkania oraz eventy, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat zapylaczy i ich roli w przyrodzie. W naszych działaniach kładziemy nacisk na praktyczną wiedzę, która pozwala na podejmowanie konkretnych działań na rzecz pszczół.

 

Współpracujemy z innymi organizacjami ekologicznymi, naukowymi i rolniczymi, aby razem promować wiedzę na temat pszczół i działać na rzecz ochrony przyrody. Wspieramy również rolników w tworzeniu przyjaznych pszczołom siedlisk oraz w prowadzeniu działań zgodnych z zasadami agroekologii.

 

Naszą misją jest również informowanie społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie pszczoły spotykają na swojej drodze, takich jak choroby, pasożyty, pestycydy oraz zmiany klimatu. Działamy na rzecz zmiany świadomości społecznej i zachęcamy do podejmowania działań, które pomogą pszczołom przetrwać.

 

Wierzymy, że każdy z nas może pomóc pszczołom poprzez swoje codzienne decyzje i działania. Każdy może stworzyć przyjazne dla pszczół środowisko w swoim otoczeniu, np. poprzez sadzenie roślin miododajnych, eliminację pestycydów czy zakładanie pasiek. Dlatego stawiamy na edukację i motywowanie ludzi do podejmowania działań na rzecz pszczół i przyrody

Skip to content