Środowisko i przyroda

Na świecie istnieje aż 20 tys. gatunków pszczół. Jednak nie każda z nich nadaje się do hodowli przez człowieka, aby pozyskiwać produkty pszczele. Wśród wszystkich tych pożytecznych owadów tylko Apis Mellifera, czyli Pszczoła Miodna, jest przystosowana do gospodarki pasiecznej, aby dzielić się pokarmem, który sama wytwarza. 

Znaczenie zapylaczy dla środowiska

Pszczoły i inne zapylacze są niezbędne dla zachowania równowagi ekologicznej i bioróżnorodności. Zapylają one około 80% roślin na świecie, w tym wiele roślin uprawnych. Bez pszczół i innych zapylaczy nasz świat byłby uboższy o wiele gatunków roślin i owoców, co ostatecznie prowadziłoby do nieodwracalnych zmian w naszej ekosferze.

Pszczoły i inne zapylacze odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia ekosystemów. Ich praca zapewnia nam dostęp do różnorodnej żywności, takiej jak owoce, warzywa czy orzechy. Zapylacze są także niezbędne dla roślinności i zwierząt dziko żyjących, które zależą od nich w procesie rozwoju i rozmnażania.

Niestety, pszczelarstwo i życie zapylaczy są zagrożone. Od lat 90-tych ubiegłego wieku zanotowano spadek populacji pszczół w Europie i Ameryce Północnej. Wiele gatunków zapylaczy, takich jak trzmiele, motyle i muchy, również doświadcza spadków populacji.

Najważniejszymi czynnikami, które wpływają na spadek populacji pszczół i innych zapylaczy, są utrata siedlisk, zanieczyszczenie środowiska i stosowanie pestycydów.

fundacja apikultura

Co zagraża pszczołom?

Utrata siedlisk jest jednym z głównych czynników prowadzących do spadków populacji pszczół. Ludzie zajmują coraz większe obszary, usuwając naturalne siedliska zapylaczy i zastępując je terenami uprawnymi i miastami. Pszczoły i inne zapylacze potrzebują zróżnicowanych siedlisk, takich jak łąki, lasy i pola kwiatowe, aby przetrwać i rozwijać się.

Zanieczyszczenie środowiska również wpływa na zdrowie pszczół i innych zapylaczy. Zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody mogą zaburzać rozwój i wzrost zapylaczy. Ponadto, emisje gazów cieplarnianych związanych z działalnością człowieka prowadzą do zmian klimatu, co ma wpływ na rozwój roślin i zapylaczy.

Stosowanie pestycydów jest jednym z największych zagrożeń dla pszczół i innych zapylaczy. Pestycydy używane w rolnictwie i ogrodnictwie mogą zabijać pszczoły i inne zapylacze lub prowadzić do osłabienia ich zdrowia i układu odpornościowego. W wyniku kontaktu z pestycydami, zapylacze mogą tracić zdolność do zagnieżdżania się i produkowania potomstwa, co z kolei prowadzi do spadków populacji.

Skip to content