Podziękuj pszczole!

Celem kampanii „Podziękuj pszczole” jest upowszechnianie wiedzy na temat pszczół, środowiska naturalnego oraz pszczelarstwa.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO KAMPANII SPOŁECZNEJ #podziekujpszczole !

Jak jeszcze możesz pomóc?

 • popularyzując rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich;
 • zwiększając ilość zapylaczy w środowisku miejskim;
 • zwiększając świadomość na temat znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka;
 • propagując aktywności w zakresie poprawy bioróżnorodności miast i zapewnienia bogatej taśmy pokarmowej dla zapylaczy, od wcześniej wiosny do później jesieni;
 • zwracając uwagę na ważne kwestie środowiskowe takie jak masowe wymieranie gatunków zapylaczy;

  Hasło kampanii „Podziękuj pszczole” ma na celu wydobyć ze społeczeństwa pewnego rodzaju wdzięczność za pracę zapylaczy. Pszczoły, aby znaleźć pokarm i przetrwać, potrzebują różnorodnych siedlisk i wielu gatunków roślin, jednocześnie same przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności, bo jako zapylacze odgrywają ogromną role w rozmnażaniu roślin i odżywaniu zwierząt. Zubożenie ekosystemów oznacza zatem zagrożenie nie tylko dla pszczół, ale także dla innych gatunków zwierząt i roślin, a tym samym dla człowieka.

  Dlatego warto na moment zastanowić się, co dzięki pszczołom otrzymujemy i za co warto im podziękować.

Jak pszczoły wpływają na bioróżnorodność
i dlaczego są tak ważne dla ekosystemu?

Bioróżnorodność w przyrodzie jest zagadnieniem aktualnym i ważnym, zwłaszcza w kontekście zagrożeń, jakie dotykają wiele gatunków zwierząt, w tym pszczół. Przyczyny wymierania pszczół są złożone i związane z czynnikami klimatycznymi oraz działalnością człowieka. Warto jednak pamiętać, że pszczoły odgrywają kluczową rolę w zapylaniu roślin i wpływają na bioróżnorodność, a tym samym na stabilność całego ekosystemu.

Zapylanie roślin przez pszczoły

Zapylanie roślin jest procesem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju i rozmnażania roślin. Odpowiadają za niego przede wszystkim owady, w tym pszczoły. Szacuje się, że w światowym rolnictwie pszczoły zapylają około jednej trzeciej roślin uprawnych. Oprócz tego, pszczoły zapylają wiele roślin dziko rosnących, co ma ogromne znaczenie dla bioróżnorodności.

Znaczenie pszczół dla bioróżnorodności 

Zapylanie przez pszczoły wpływa na bioróżnorodność w kilku aspektach. Po pierwsze, dzięki zapylaniu roślin przez pszczoły, uzyskujemy większe i bardziej kształtne owoce oraz nasiona lepszej jakości. Po drugie, zapylanie przyczynia się do powstawania różnorodnych odmian roślin. Po trzecie, dzięki zapylaniu, zwiększa się ilość roślin, co przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej.

Cechy indywidualne pszczoły, które wpływają na zapylanie roślin

Pszczoły mają wiele cech, które wpływają na ich skuteczność w procesie zapylania. Przede wszystkim, pszczoły tworzą największe skupiska, nazywane rodzinami pszczelimi. Dzięki temu, zimując w gromadzie, mogą zapylać duże obszary już od początku wiosny. Pszczoły miodne mają też duże zapotrzebowanie na pyłek oraz gromadzą spore ilości miodu, co sprawia, że odwiedzają znaczne ilości kwiatów. Ich włoski, pokrywające ciało, umożliwiają osadzanie się pyłku, który jest automatycznie przenoszony na inne rośliny. Pszczoły są też skrupulatne w wykorzystywaniu źródła pyłku, co nazywa się “wiernością kwiatową”.

Jak możesz podziękować pszczołom?

 • Posadź rośliny miododajne, które dostarczą pszczołom pożywienia i umożliwią im skuteczne zapylanie

 • Unikaj stosowania pestycydów i innych szkodliwych chemikaliów, które mogą szkodzić pszczołom. Dzięki temu, pszczoły będą mogły swobodnie działać i zabezpieczać swoje kolonie

 • Nie niszcz naturalnych siedlisk pszczoł, takich jak łąki i lasy. Możesz poszukać lokalnej inicjatywy sprzątania lasów i dołączyć do akcji

 • Wspieraj działania na rzecz ochrony pszczół i propaguj wiedzę o ich znaczeniu w ekosystemie, aby zwiększyć świadomość społeczną i zachęcić innych do działań na rzecz ochrony tych owadów.
Skip to content